TÜRKİYE VİZESİ

TÜRKİYE VİZESİ

TÜRKİYE VİZESİ

Türkiye Vizesi

: Türkiye’de herhangi bir kurum / şirkette çalışmak, buna dayanarak, oturma izni almak, belli bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak isteyen yabancıların izlemesi gereken prosedürün hazırlanması için gerekli belgelerdir. Uzun zamandır bu sürecin karmaşık olduğunu ve Türkiye Türkiye’yi iyi tanımadığını fark ettik ve bu yabancıların yabancı yöneticilerini yönetmek isteyen Türk işverenler açısından ne kadar zor ve zor olduğunu anlamakta çalışkan insanlarla konuşmak güzel.

Vizata group uzmanları birlikte çalışırlar, Türkiye’de aranan yabancılar için sorunsuz bir şekilde ikamet ediyorlarsa, çalışabilmeleri için ilgili bakanlık ve kurumlara resmi başvurunun yapılması ve bu başvuru sırasında sunulacak belgelerin ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek için gerekli süreç ve adımların uygulanması gerekmektedir.

Bu sayfadayız, Türkiye’de çalışma izni, Türkiye’de ikamet izni, evrakların hazırlanması ve takibi için vatandaşlık elde etmek için gerekli konularla ilgili bilgiler isteniyor Bu konuda faydalı bilgiler verilmektedir.

1-

Türkiye Vizesi

: Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan bir şirket veya tüzel kişide çalışmak için belirli prosedürleri izlemesi gerekmektedir. Söz konusu başvurunun, başvuru aşamasındaki bir hata veya olası bir dokümantasyon eksikliğinden dolayı olumsuz bir sonuca yol açması mümkündür. Başvuru bilgilerinin ve belgelerin doğruluğu ve uyumluluğuna ek olarak, son başvuru tarihlerine kesinlikle uyulmalıdır. Aksi takdirde emek, masraf ve emek boşa gidecek ve başvuru sürecinin tekrar tekrar edilmesi gerekecektir.

Çalışma İzni Başvurusu nasıl yapılır

Türkiye’de öğrenim izni alma başvuruları genellikle eş zamanlı olarak iki şekilde gerçekleştirilir.

Bunlardan ilki, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı, ülkedeki Türkiye temsilcisine başvurmak zorunda olan bir vatandaş veya daimi ikamet eden kişi, çalışmayı yapmak isteyen şirket yetkililerinde ve 10 gün süre ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla önceden internet üzerinden eşzamanlı olarak iletişime geçildi. Evrakl ile iletişime geçmeniz gerekir. Yurt dışından nasıl başvurulur bu.

İkinci yöntem ise ülke içinden başvurmaktır. Bu şekilde çalışması gereken bir yabancının, öğrenciyle ilgili nedenler dışında en az 6 ay yasal ikamet iznine sahip olması gerekir. Bu şartı yerine getiren bir yabancı için, çalışacağı firma yetkilileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online başvuru yapılır ve ardından gerekli belgeler söz konusu bakanlığa teslim edilir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin gerekli Evraklar

Türkiye’de çalışma izni başvuruları için gerekli evrak listesi sayfamızda yer almaktadır.

Yabancılara Türk mevzuatına göre verilen çalışma izinleri harca tabidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) çalışma izni başvurusunu uygun gördüğü takdirde izin süresine göre çalışma izni harcı ödenmelidir. Ücret tutarları her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Yatırılacak harç miktarı ve banka şubeleri ile ilgili bilgiler Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır.

Çalışma İzin Başvuru Dilekçe yazılması

Kendi bünyelerinde yabancı bir kişiyi istihdam etmek isteyen Türk işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir dilekçe yazmaları gerekmektedir. Söz konusu dilekçede yabancının şirkette istihdam edileceği yerde firma adı ve referans numarası da belirtilmelidir.

2- Türkiye’de İkamet İzni

Oturma izni nedir

Türkiye’de belli bir süre içinde yaşayan yabancılara verilen izne ikamet izni denir. İkamet izninin kime ve hangi kurallara göre ve ne kadar süreyle verildiği sorusu devletlerin egemenliği içinde değerlendirilmektedir. Türkiye’de verilen ikamet izinleri kanunla belirlenir.

Oturma İzni sınıfları

Türkiye’de vize veya vize muafiyeti doksan gün veya daha fazla olan yabancılar için zorunlu oturma izni alacaktır. İkamet izni başvurusunun yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk temsilcilerine yapılması gerekmektedir. Ancak, muafiyet başvurusuna gelen yabancılar için ikamet izni veya ikamet izni ile Türkiye’ye giriş vizesi başvurusu Türkiye valileri tarafından hala kabul edilmektedir.

İkamet İzni Başvurusu

İkamet izni başvurularının online yapılması için elektronik ikamet sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme kayıt olan yabancılar için mülakat randevusu belirlenir. Yabancı vatandaş, randevu tarih ve saatinde bulunduğu ilçenin il göçmenlik bürosunda hazır bulunmalıdır.

iletişim

vizata group

Bir cevap yazın